Miljøsmart emballasje vil si
PLASTEMBALLASJE

AS Vinmonopolet er et av våre nye medlemmer

Emballasjeforeningen har hatt stor pågang av nye medlemmer i 2018 og så langt i 2019. Ett av de nye medlemmene er Vinmonopolet, som satser på «Miljøsmart emballasje». Det vil si plast.

– Vi har hatt kjempeutbytte av å være knyttet til Emballasjeforeningens nettverk. Her kan vi utforske problemstillinger og linke oss til andre leverandører som vi kan sparre med og få nyttige tips fra, sier en entusiastisk miljøsjef, Rolf Erling Eriksen i Vinmonopolet.

MILJØSMART EMBALLASJE

Rolf Erling Eriksen er mannen bak "Miljøsmart emballasje" på Polet. Det vil ofte si plast.
Denne PET-flasken kommer på Vinmonopolet med pant i mai.
Pantbar PET-flaske som kom i januar.

Emballasje er det viktigste strategiområdet

Han sitter avslappet og blid i Vinmonopolets nye lokaler i Dronning Eufemias gate i Oslo, der det nye Munch-museet (Lambda-bygget), Operaen og Barcode er nærmeste naboer. Området er moderne og trendy, noe som også preger Vinmonopolets nye tanker.

– Emballasje er vårt viktigste satsingsområde for å redusere våre miljøbelastninger, fastslår Rolf Erling Eriksen, som fra 1. januar ble miljøansvarlig i Vinmonopolet etter først å ha vært innleid som miljøkonsulent og deretter deltidsansatt med miljø som arbeidsområde.

Han vakte umiddelbart oppsikt da han i fjor lanserte begrepet «Miljøsmart emballasje». Det innebærer blant annet at tunge glassflasker skal skiftes ut med lettglass, kartong eller PET for varer som koster mindre enn 150 kroner i Vinmonopolets basissortiment.

Satser på plast


I våre dager er det mange som fnyser når de hører ordet «plast», men ifølge miljøsjefen blir satsingen forstått når han viser til miljøregnskapet og logistikkfordelene med lettere emballasje.

– Plast har flere gode egenskaper, særlig når vi sikrer at plasten ikke havner i havet. Husk at en tradisjonell glassflaske gjerne veier godt over 500 gram og i noen tilfeller opp mot en kilo!

– Til sammenlikning veier ei plastflaske kun rundt 50 gram. Dette gir åpenbare miljøgevinster både i produksjonen av emballasjen og i distribusjonen.

Han sier at Vinmonopolet tidligere har blitt kritisert for ikke å innføre pant på plastflaskene.

– Vi tok en beslutning i starten av 2018 om å kreve pant i alle anbudene våre på nye pantbare plastflasker. Det tar riktignok litt tid å få gjennomføre alle endringene. Forbrukerne vil imidlertid se flere pantbare vin-plastflasker på rekke og rad utover sommeren.

– Mange av kundene våre snur i miljøoppfatningen rundt plastflasker når de hører at det blir pant på PET-flaskene, siden det motiverer for at flaskene ikke blir kastet i naturen. De flest syns at dette er et smart valg.

REDUSERT VEKT PÅ EMBALLASJEN

Snart vil PET-lerker også kunne pantes

Infinitum har stilt krav til at PET-flasker må ha kork i PE, ikke metall, for at flaskene skal kunne tas imot i deres system. Slike flasker er allerede i salg og flere kommer inn i hyllene suksessivt utover sommeren.

Flaskeformen er også en utfordring, for gamle panteautomater klarer kun å ta i mot runde flasker. Lerkene har til nå dermed ikke kunne pantes i disse.

– Vi har mange produkter i lerkeformat, så vi arbeider nå med å få til en løsning slik at disse også kan pantes. De klarer det i Finland, og siste status er nå at Infinitum har meldt at dette også skal gjelde i Norge. Vi skal være foregangsland på miljø, så da må vi få til dette

Det gjenstår fortsatt en del utfordringer, blant annet med tilgang til godkjente korker i plast, før vi kan rulle ut dette.

Redusert vekt på emballasjen

Vinmonopolet er nå i fase 1.0 i sin omlegging. Den handler om å redusere vekten på emballasjen. Det betyr at tunge glassflasker skal byttes med lettglass eller PET for alle nye produkter i basissortimenetet som koster under 150 kroner.

– Volumet er størst for disse produktene, så effekten er stor. Dyrere og langtidslagret viner omfattes ikke av omleggingen.

Andre emballasjetyper som testes ut er kartong/fiberemballasje i flaskestørrelse som hittil ikke har oppnådd store volum. Sett i lys av Bag in Box suksessen er jo det egentlig litt rart, og mye handler om tilvenning. Til sommeren kommer det sannsynligvis også en mindre aluminiumflaske med pant, og dette er nytt i Norge.

– Panteautomatene må klare å klemme aluminiumflasken flat, og da kan ikke materialet være for tykt. Infinitum tester nå dette ut i flere automater.

Lettglass og fiber er også med i miljøsjefens strategi.
Snart vil også lerker i PET kunne pantes,hvis det går som Eriksen håper.
Rolf Erling Eriksen suger til seg kunnskap fra nettverket rundt Emballasjeforeningen.

Emballasjen utgjør en stor andel av klimaavtrykket

Årsaken til Vinmonopolets satsing på lettere emballasje er at emballasjen står for over 90 prosent av virksomhetens samlede klimafotavtrykk. Vi samarbeider med de andre nordiske vinmonopolene om en felles miljøsatsing. Norden skiller seg nok derfor ut med innføring av lettvektflasker og PET, mens resten av Europa holder på tradisjonelle og tunge glassflasker.

– Leverandørene har vært undrende til våre krav i starten, men de forstår at emballasjen er viktig for å få ned klimafotavtrykket. Nå ser vi at det er flere av grossistene som bruker dette som et satsingsfelt

Selv om Vinmonopolet virker stort for oss nordmenn, er de en liten aktør i verden. Med et salg på 80 millioner liter ligger de langt bak Coca-Cola.

Liten aktør skaper ringvirkninger

– Men vi kan likevel skape ringvirkninger. Når noen av verdens største produsenter legger om til lettvektglass som følge av våre krav, blir det betydelige volumer av det. Jeg mener dette viser at vi kan påvirke ved å stille krav.

Vinmonopolet er med i Emballasjeforeningens Forum for sirkulær plastemballasje, og Rolf Erling Eriksen sitter i arbeidsgruppen Design for gjenvinning.

– Jeg suger til meg kunnskap som en svamp for å overføre denne til egen organisasjon, avslutter han.

 

 

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018