Bård Bringsrud Svensen vant
Emballasjefagprisen 2021

Prisen ble delt ut under middagen på Emballasjedagene 11. november.

Bård Bringsrud Svensen, innovasjonsleder Bærekraft, Orkla Home and Personal Care, vant Emballasjefagprisen 2021

Emballasjefagprisen gis til personer med et spesielt engasjement og interesse for emballasje og emballasjefagmiljøet i Norge. Bård har lang fartstid innen innovasjon, først i Jordan som produktutvikler fra 1999, deretter i Orkla hvor han de siste fire årene har ledet en rekke innovasjonsprosjekter innen bærekraftig emballasje. Hans engasjement for bærekraft og utvikling av god emballasje strekker seg mange flere år tilbake enn de siste fire.

Prisen er på 10.000 og et diplom som ble delt ut av juryen for Emballasjefagprisen; Thomas Eie, BAMA, Marit Kvalvåg Pettersen, Nofirma og Morten Aas, TINE.

– Vi kjenner Bård som en person som både er sterkt engasjert i god emballasjeutvikling, ser det store bildet hvor emballasjen både skal beskytte og samtidig være miljømessig riktig og ikke minst aldri sier «nei» når det gjelder å dele sine erfaringer med andre. Han har også vært en viktig pådriver i Orklas arbeid med å bruke mer gjenvunnet plast i sin emballasje, sa Thomas Eie.

I sin takketale sa Svensen at det er flere i Orkla som jobber daglig for å få til en reell positiv endring.

-Det er ingen tvil  om at store endringer må til for å løse de utfordringene vi står ovenfor.  Personlig engasjement og driv kombinert med et sterkt fagmiljø mener jeg er en nøkkel for å lykkes med dette.

-Uten et støttende og godt fagmiljø i selskapet hadde dette arbeidet for min del vært mye vanskeligere.  Jeg vil gjerne også få rette en takk til ledelsen i Orkla som forstår viktigheten av dette arbeidet og som ikke minst er villig til å satse for å få det til.  Det er viktig og bra!

Viktig å ha to tanker i hodet samtidig

-Videre vil jeg si noe om viktigheten i å ha to tanker i hodet samtidig.  Spesielt for oss i den vareproduserende delen av verdikjeden. Vi må jobbe knallhardt med å forbedre dagens system for hvordan produkter emballeres og leveres.  Samtidig som vi må finne de nye  og mer fremtidsrettede løsningene, der begrepet «avfall» ikke lenger er relevant.  Da kreves høy grad av nytenking og endring.  Vi må se på hvordan vi skaper verdi til forbruker og gjør det enkelt å leve mer bærekraftig.  Løsningene er der, vi må bare finne dem!

Bård Bringsrud Svensen avsluttet med å understreke betydningen av samarbeid.

– Løsningene man ser etter finnes sjelden innenfor eget hus alene. Vi er alle nødt til å hente inspirasjon og kunnskap av hverandre. Der er Emballasjeforeningen en sterk pådriver, og vi setter pris på de arenaene for samarbeid de skaper.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018