Rapport om engangsplast
ANBEFALER MILJØAVTALE

Næringslivet kan redusere miljøbelastningen

Budskapet fra arbeidsgruppen for engangsplast er at et samlet næringsliv kan redusere miljøbelastningen fra engangsplast. 1. april 2020 sendte Andreas Pihlstrøm inn arbeidsgruppens rapport til Klima- og miljøminister til statsråd Sveinung Rotevatn.

NÆRINGSLIVET KAN REDUSERE MILJØBELASTNINGEN

Andreas Pihlstrøm er leder for arbeidsgruppen og styremedlem i Emballasjeforeningen.
Hovedanbefalingen er å opprette en miljøavtale

Regjeringen utnevnte i mai 2019 en arbeidsgruppe ledet av NHO med representanter fra en rekke næringsorganisasjoner, WWF og Hold Norge Rent, som skal anbefale tiltak mot engangsartikler i plast. Nå er rapporten klar.

Hovedanbefalingen i rapporten er at staten og næringsorganisasjonene bør inngå en miljøavtale om plastprodukter for å motvirke negative miljøkonsekvenser.

– En slik avtale vil være et viktig virkemiddel for oppfyllelse av engangsplastdirektivet fra EU, skriver arbeisdgruppens leder, Andreas Pihlstrøm i oversendelsesbrevet til statsråd Rotevatn.

Rapporten presenterer for øvrig fakta, tiltak og virkemidler. Arbeidsgruppen anbefaler blant annet å ta i bruk et nytt substitusjonsverktøy for å gjøre gode, opplyste plastvalg basert på fakta.

Østfoldforskning har på oppdrag fra arbeidsgruppen utarbeidet en pilot for et slikt substitusjonsverktøy.

VIL INVITERE TIL SAMTALER

Fristene i engangsplastdirektivet er knappe, og rapporten viser at faktagrunnlaget må bli bedre. Især gjelder det tallgrunnlaget for å fastsette mål for forbruksreduksjon.

Arbeidsgruppen anbefaler at departementet prioriterer dette arbeidet, og viser til rapportens omtale.Arbeidsgruppen ber departementet bruke rapporten som et grunnlag for å invitere næringsorganisasjonene til samtaler om en miljøavtale med departementet.

– Vi anbefaler et arrangement i regi av KLD og arbeidsgruppen med en bredere faglig gjennomgang om rapportens innhold når koronasituasjonen roer seg, skriver Pihlstrøm.

En samlet arbeidsgruppe står bak rapporten.

Sveinung Rotevatn

Lurer du på noe?
Kontakt Emballasjeforeningen, vi svarer gjerne på spørsmål:

Telefon: 47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan