Ansatte i emballasjeindustri har en
samfunnskritisk funksjon

Gir rett til barnehage og undervisning

Emballasjeforeningen har brakt på det rene at ansatte i Emballasjeindustrien omfattes av reglene for «Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet».

Emballasjeindustrien er inkludert

Etikettproduksjon med nye maskiner og 350 meter i minuttet.

Helsedirektoratet sendte ut et brev 12. mars om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer, og dette ble lagt til grunn for et nytt brev fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Vi ble overrasket over at emballasjeindustrien ikke er spesifikt nevnt i brevet, og etter samtaler med departementet fikk vi bekreftet at de som produserer emballasje til næringsmiddel- og/eller farmasøytisk-industri selvsagt omfattes av vedtaket.

I brevet står det: «Barn av kritisk personell i disse verdikjedene skal dermed gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt.» Departementet understreket overfor oss at dette kun gjelder barn under 12 år, hvor begge foreldre jobber i industri som er definert som samfunnskritisk.

Ranveig Amundsen i Nærings- og fiskeridepartementet sier til Emballasjeforeningen at det nå er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som veileder i spørsmål vedrørende denne ordningen og  spørsmål kan stiles til;

funksjoner@dsb.no

Videre sier Amundsen at det er virksomheten selv som definerer hva som er kritisk personell.

Mer informasjon er lett tilgjengelig på;

https://www.dsb.no/hendelser/koronavirus/

Spørsmål om ordningen kan også rettes direkte til Emballasjeforeningen.

Utfordrende tider

Utfordrende tider

Det er utfordrende tider for alle om dagen. Vi i Emballasjeforeningen har innført hjemmekontor, og prøver etter beste evne å fungere så normalt som mulig;

Vi besvarer mail og telefonhenvendelser fortløpende, samtidig som møtevirksomhet avholdes på Teams.  Vi publiserer som vanlig nyheter på Emballasjeforeningens nettsider og sosiale medier, samt Packnews. Nyhetsbrev vil bli sendt ut jevnlig.

Med vennlig hilsen

Kari, Yngve og Per Øyvind

Kontakt oss
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon:  +47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse