Emballasjebransjen bruker mest plast

Tall fra PlasticsEurope viser blant annet at emballasjesektoren står for høyest etterspørsel etter plastmaterialer og at 42 prosent av plasten samles inn.

ØKT ETTERSPØRSEL ETTER PLAST

An analysis of European plastics production, demand and waste data

Rapporten ble presentert av PlasticsEurope 10. desember 2020 og viser tall for europeisk plastproduksjon i 2019.

Rapporten viser tall for etterspørsel etter plast, slutthåndtering av brukt plast, forbruk per land og hvilke typer plast som er mest etterspurt. Den avslører blant annet at emballasjesektoren etterspør mest plast, mens den gjennomsnittlige innsamlingsraten for gjenvinning er 42 prosent.

Avfallsdataene viser trender når det gjelder innsamling av plastavfall fra husholdninger og bearbeidingsratene for sluttbehandling per land og type (materialgjenvinning, energigjenvinning eller deponi).

Emballasjebransjen står for 39 prosent av Europas plastforbruk, fulgt av byggebransjen (20%) og bilindustrien (9,6%). PP er det mest etterspurte plastmaterialet (nesten 10 millioner tonn), fulgt av LDPE (8,5 millioner tonn), HDPE (nesten 6,5 millioner tonn) og PET (nær 4 millioner tonn).

Økning

Slik fordeler økningen seg:

Resirkulering (materialgjenvinning): + 92 prosent
Forbrenning (energigjenvinning): + 84 prosent
Deponi; + 54 prosent

Rapporten gir dessuten en mer detaljert beskrivelse av avfallsbehandlingen i noen få utvalgte land, deriblant Tyskland, Italia, Polen og Spania.
En del av rapporten viser tall for europeisk bruk av resirkulert plast og fant at 46 prosent av denne brukes i produksjon av bygge- og konstruksjonsmaterialer, 24 prosent i emballasje og 13 prosent i landbrukssektoren.

An analysis of European plastics production, demand and waste data
An analysis of European plastics production, demand and waste data

Basert på tall fra 2018 blir 42 prosent av husholdningsavfallet i Europa samlet inn for gjenvinning. 39, 5 prosent blir energigjenvunnet og 18,5 prosent ender på deponi.

Siden 2016 har det vært et gradvis skifte fra å sende brukt plastavfall til deponi til å resirkulere den.

Figurene viser at Norge ligger godt an når det gjelder resirkulering av brukt plastemballasje, men tallene er likevel ikke gode nok til å nå EUs mål for materialgjenvinning.

Emballasjeforeningen opprettet Forum for sirkulær plastemballasje, som i 2019 lagde et veikart som viser hvilke tiltak som må gjøres for å økte resirkulering av plast og øke bruken av resirkulert plast i nye produkter og emballasjer.

Forumet arbeider nå med å gjennomføre tiltakene som ble foreslått.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
28. jan 2021 - 29. jan 2021Næringsmiddeldagene arrangeres 28.-29. januar 2021Digitalt fagseminar
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 er avlystMesse Düsseldorf
11. mar 2021Fagseminar og generalforsamling i EmballasjeforeningenGrand Hotel Oslo
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse
26. okt 2021 - 29. okt 2021Scanpack 2021 i GöteborgSvenska Mässan