Firmabeskrivelse

NORSUS (tidligere Østfoldforskning) er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljø- og ressurseffektivitet til produkter og tjenester.

Adresseinformasjon

Stadion 4
1671 Kråkerøy
Tlf:  +47 69 35 11 00
norsus.no

Kontaktperson

Aina Stensgård
Forsker/fagansvarlig mat og emballasje
Tlf: 414 94 045
aina@ostfoldforskning.no

Annonser fra våre medlemmer