Firmabeskrivelse

Helt siden Wilhelmsen Chemicals ble etablert i 1965 har kvalitet, miljø og sikkerhet vært våre viktigste fokusområder. Gjennom forskning og produktutvikling bidrar vi til viktige miljømessige og sikkerhetsmessige forbedringer på våre produktområder.

Vår ambisjon er å til en hver tid ligge i forkant av nasjonale og internasjonale bestemmelser på disse områdene.

Vårt mål er at faglig engasjement sammen med et moderne produksjonsanlegg og teknologiske nyvinninger skal gi deg et konkurransekraftig produktalternativ.

Wilhelmsen Chemicals AS er et heleiet datterselskap av Wilhelmsen Ships Service AS, og vi holder til på Kjøpmannskjær i Nøtterøy kommune utenfor Tønsberg.

Adresseinformasjon

Postboks 15
3141 Kjøpmannskjær
Tlf: 33 35 15 00
www.wilhelmsenchemicals.no/

Kontaktperson

Rune Kristiansen
Tlf: 33 35 15 00

rune.kristiansen@wilhelmsen.com

Annonser fra våre medlemmer