Firmabeskrivelse

Topp maskinutrustning, moderne teknologi og en høyt kvalifisert og engasjert organisasjon er basis for at Smurfit Kappa Norge er en ledende leverandør av bølgepappemballasje i Norge.

Som en del av Smurfit Kappa Group, som er verdensledende innen vår bransje, har vi tilgang til unik kompetanse når det gjelder:

  • Råvarer/papir
  • Produksjonstekniske spørsmål
  • Logistikk
  • Marked/kunder
  • Produktutvikling

Produktutvikling er et prioritert område i Smurfit Kappa Norge og våre konstruktører har løst mange krevende oppgaver. De har blitt belønnet med så vel nasjonale som internasjonale utmerkelser for sin kreativitet.

Adresseinformasjon

Postadresse:

Postboks 519
3504 Hønefoss

Besøksadresse:

Hensmoveien 31, 3516 Hønefoss
Tlf: 32 17 22 00
www.smurfitkappa.no

Kontaktperson

Johnny Scarlett
Tlf:       + 47 32 17 22 00
Mobil: + 47 90 59 59 66
johnny.scarlett@smurfitkappa.no

Annonser fra våre medlemmer