Firmabeskrivelse

Røra Fabrikker ble etablert i 1938 under navnet Inntrøndelag Frukt- og Bærsalgslag. Dette var et andelslag bestående av lokale bær- og grønnsaksdyrkere, samt handelsmenn fra distriktet.

Ideen var å foredle lokale naturressurser til kommersiell omsetning av ferdigprodukter. Fra og med 1960-åra hadde bedriften opparbeidet en stabil økonomi og organisasjon.

I tillegg ble det innført kontraktsdyrking som sikret jevn råvaretilgang. Dette førte også til utvidelse av lokaler og oppgradering av maskinparken. Produksjonsmengden har økt gradvis, og i dag er Røra Fabrikker en moderne produksjonsbedrift.

I 1975 endret bedriften navn fra A/L Trønderfrukt til Røra Fabrikker, og i 2001 ble bedriften et datterselskap i Coop. Røra Fabrikker har i dag 49 ansatte og er lokalisert i Inderøy i Nord-Trøndelag. Fabrikken produserer saft, syltetøy og juice som selges under Coops egne merker i alle Coops butikker.

Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel. Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS , AS Røra Fabrikker, AS Margarinfabrikken Norge, Gomanbakeren Holding AS bestående av ni Gomanbakerier flere steder i landet, og Smart Club Gourmet AS .

Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene.

Adresseinformasjon

Filipstadveien 15
0250 Oslo
Tlf: 22 89 99 99
www.coop.no

Kontaktperson

Olav Gjeset
Tlf: 74 15 43 75

olav.gjeset@coop.no

Annonser fra våre medlemmer