Firmabeskrivelse

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, storhusholdning og bakerier, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder. I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i Sentral-Europa og India.

Orklas merkevarevirksomhet består av fire forretningsområder:

  • Orkla Care
  • Orkla Confectionery & Snacks
  • Orkla Food Ingredients
  • Orkla Foods

Orkla har i tillegg virksomhet organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler, i tillegg til investeringene i Sapa (JV) (50 % eierandel), Jotun (42,5 % eierandel) og Gränges (31,0 % eierandel).

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo, Norge. Orkla hadde per 31.12.2014 om lag 13.000 ansatte. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 30 millarder kroner.

Adresseinformasjon

Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
Tlf: + 47 22 54 40 00
www.orkla.no

Kontaktperson

Cecilia Malmrup
Tlf: + 47 22 54 40 00

cecilia.malmrup@orkla.no

Annonser fra våre medlemmer