Firmabeskrivelse

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,
med 50 prosent eierskap til hver av de to bransjeforeningene DLF og DMF.

Returordningen for trepall mellom partene i dagligvarebransjen ble startet. Fra 1.oktober 2007 opphørte eksisterende utvekslingsavtale mellom industri, transportør og grossistene.

NLP har vært i drift siden november 2007 hvor vi organiserte flyten av EUR paller innen dagligvarebransjen i Norge.

I 2010 innførte vi NLP Helpall i plast og i 2012 kom NLP Halvpall som et tilbud til markedet. NLP Plastkasser ble innført i 2011 og ble et stort volum i 2013.

I oktober 2013 flyttet NLP sitt hovedkontor inn i nytt driftsanlegg på Langhus hvor det blant annet er installert moderne vaskemaskiner for våre lastbærere.

Adresseinformasjon

Postboks 64
1403 Langhus
Tlf: 81 56 89 99
www.nlpool.no/

Kontaktperson

Rune Myrmel
Administrerende direktør
Tlf: 995 88 770
rune.myrmel@nlpool.no

Annonser fra våre medlemmer