Firmabeskrivelse

 

Syklus Glass og Syklus Materialgjenvinning har skiftet navn:

  • Sirkel Glass AS (org.nr. 918 102 434) er materialselskapet for glassemballasje.
  • Sirkel Materialgjenvinning AS (org.nr. 961 984 491) driver gjenvinningsanlegget for glass- og metallemballasje.
  • Glasopor AS (org.nr. 884 344 662) driver produksjon og salg av Glasopor skumglass og er et heleid selskap av Syklus Materialgjenvinning.

Vi samlet inn cirka 81.000 glassemballasje og cirka 9.000 tonn metallemballasje i 2017.

 

Bak Sirkel står selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS.

Selskapene har hovedkontor på Løren i Oslo, hvor det jobber en administrasjon på seks personer, ledet av administrerende direktør Kjell Håkon Helgesen.

All innsamlet emballasje blir gjenvunnet ved anlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad.

Adresseinformasjon
Haslevangen 14
0579 Oslo
Tlf: 23 17 39 80
http://www.sirkel.no/

Kontaktperson

Morten Sundell
Administrerende direktør
Tlf:  +47 95928155
morten.sundell@sirkel.no

Annonser fra våre medlemmer