Firmabeskrivelse

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Norengros’ omfattende produktspekter gjør oss til totalleverandør av forbruksvarer til næringslivet og offentlig sektor.

Norengros er en landsdekkende kjede bestående av 14 bedrifter med lokale eiere, med 31 engrosbutikker.

Vår logistikkløsning basert på lokale fullsortimentslagre gir unik tilgjengelighet og hurtig distribusjon til alle våre kunder.

Adresseinformasjon

Postboks 6714 Etterstad
0609 Oslo
Tlf: 22 66 62 20
www.norengros.no

Kontaktperson

Hanne M. Vedeler
Tlf: 90 53 05 64

hanne.martine.vedeler@norengros.com

Annonser fra våre medlemmer