Firmabeskrivelse

Nesseplast er en av Norges EPS-pionerer.  Starten i 1957 var preget av fryseisolasjon og fiskeemballasje, men har utviklet seg til å omfatte alt innenfor emballasje og tekniske produkter i EPS.

I disse årene har vi opparbeidet stor kompetanse/ekspertise innenfor utvikling og produksjon, både av egne produkter og i samarbeid med kunder.

Emballasje til fiskeindustrien står fortsatt for den største delen av omsetningen til Nesseplast.  Vi leverer emballasje til pakking av alle typer fisk/fiskeprodukt, og har kasser i mange størrelser og fasonger, for eksempel til røkelaks, bøkling, rogn, etc.

I tillegg til all fiskeemballasje har Nesseplast et bredt produktspekter. Vi leverer i dag emballasje til mange forskjellige bransjer og til mange forskjellige formål; til landbruk/gartnerinæring, næringsmiddelindustri, byggeindustrien, møbelindustri, for å nevne noen.

Adresseinformasjon

Nessane
6899 Balestrand
Tlf: 57 69 47 50
www.nesseplast.no

Kontaktperson

Erling K. Nesse
Tlf: 91 39 47 50

erling@nesseplast.no

Annonser fra våre medlemmer