Firmabeskrivelse

Lilleborg hører i dag innunder Orkla Home & Personal Care og er markedets ledende produsent og markedsfører av vaskemidler og produkter til personlig pleie.

Vi tilbyr et bredt spekter av sterke merkevarer som Omo, Blenda, Zalo, Krystal, Jif, Lano, Solidox, Define, Naturelle, Dr Greve og Axe.

Lilleborgs historie går helt tilbake til tidlig 1800-tall. Bedriften var blant de første i landet til å satse på systematisk merkevarebygging og har gjennom generasjoner lykkes i å utvikle produkter som er blitt svært godt mottatt av norske forbrukere.

Innovasjon, basert på god forbrukerforståelse, er mye av forklaringen på den sterke posisjonen Lilleborg og de mange, kjente merkene har i dag.

Adresseinformasjon

Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00
www.lilleborg.no

Kontaktperson

Merete Nes
Tlf: 93 03 33 45

merete.nes@lilleborg.no

Annonser fra våre medlemmer