Firmabeskrivelse

Bakgrunnen for opprettelsen av materialselskapene og Grønt Punkt Norge var at Miljøverndepartementet på midten av 1990-tallet inngikk bransjeavtaler med norsk næringsliv, der næringslivet påtok seg et utvidet produsentansvar for emballasjens livsløp, inklusive optimering og gjenvinningsmål.

Kostnadene forbundet med produsentansvaret dekkes gjennom et vederlag som betales av norske bedrifter. Materialselskapene for de enkelte emballasjetyper ble opprettet i forbindelse med inngåelse av bransjeavtalene, og de var i begynnelsen selv ansvarlig for å kreve inn vederlaget, i tillegg til å opprette effektive retursystemer.

Grønt Punkt Norge (da Materialretur) ble etablert i 1997 for å effektivisere innkrevingen og gi næringslivet et samkjørt rapporteringspunkt.

Materialselskapene Norsk Glassgjenvinning AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Norsk Resy AS drifter sine egne retur- og gjenvinningsordinger.

Adresseinformasjon

Postboks 91, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 22 12 15 00
www.grontpunkt.no

Kontaktperson

Eirik Oland
Tlf: 93 05 24 92

eirik@grontpunkt.no

Annonser fra våre medlemmer