Firmabeskrivelse

Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS (FIAS) er eid av bedrifter innenfor norsk sjømatnæring, og etablert for å spare bedriftene for tid og penger.

Sammen er vi én stor aktør og får dermed et meget godt utgangspunkt for å forhandle frem gode betingelser på viktige produkter og tjenester. Målet er å bidra til at hver enkelt medlemsbedrift, og sjømatnæringen totalt sett i Norge, bedrer sin lønnsomhet.Næringsmiddelindustri. Utvikling, markedsføring og salg av Ferdigmat og Meieriprodukter.

FIAS ble etablert i 1994, forteller Frode Kvamstad, som er daglig leder i selskapet.

– Vi har cirka 200 aksjonærer, som i fellesskap forhandler frem gunstige avtaler og sørger for effektive innkjøp, for eksempel når det gjelder emballasje, forsikringer, drivstoff, telefoni, maskiner og rådgivning. Mange av aksjonærene har datterselskaper, disse kan også benytte seg av innkjøpsavtalene vi oppnår, forteller han.

Derfor er det lønnsomt å være medlem
Ideen om å sentralisere innkjøpsavtaler gjennom FIAS, kan være gunstig for alle bedrifter, uansett størrelse. Betingelsene er at bedriften må ha sitt virke innenfor sjømatindustrien og minimum ha kjøpt en aksje i FIAS, til en verdi av ca. kr 6 500,-.

– Det er ingen tvil om at det tar tid å innhente og vurdere pristilbud fra flere leverandører. Dessuten oppnår man sjelden like god pris alene som sammen med et par hundre andre bedrifter, sier Kvamstad.

– Våre avtaler er vanskelige å konkurrere mot, medlemsbedriftene skal kunne stole på at avtalene vil bidra til økt lønnsomhet

Adresseinformasjon

Postboks 639 Sentrum
7406  Trondheim
Tlf: 73 84 14 00
www.fias.no

Kontaktperson

Frode Kvamstad
Tlf:97 04 39 74

frode@fiasinnkjop.no

Annonser fra våre medlemmer