Firmabeskrivelse

DS Smith er en av de ledende produsenter av emballasje i Europa. Vi er representetr i 32 land over hele verden og har 24.700 ansatte.

DS Smith Packaging i Norge betjenes i dag av tre personer.  Fabrikken som leverer til Norge ligger i Mariestad, men det foregår også produksjon i Vernamo,  samt andre steder i Skandinavia.

Ved samtlige fabrikker har vi egne Pack Right Center (PRC) som ofte blir besøkt av kunder når nye emballasje skal utvikles.

PRC er betjent av konstruktører, designere, markeds- og salgspersoner, som sammen med besøkende kunder kan teste ideer, utvikle prototyper og prøvepakke, med videre.

DS Smith ble etablert i 1940 og har vært børsnotert siden 1960 London Stock Exchange.

Adresseinformasjon

Klokkergårdveien 17
1711 Sarpsborg
Tlf:+47 928 69 535
www.dssmithpackaging.se

Kontaktperson

Bjørn Berg
Tlf:+47 928 69 535

bjorn.berg@dssmith.com