Firmabeskrivelse

Døvigen AS ble etablert i 1949. Vi har siden starten arbeidet innen papir, emballasje og kontor & data produkter. Virksomheten  har i dag to  forretningsområder: Forbruksmateriell og Papir &  Kartong.
Vi er per i dag 12 ansatte.

Adresseinformasjon

Grenseveien 99
6034 Etterstad
Tlf:+47 23 05 10 50
www.dovigen.no

Kontaktperson

Sindre Døvigen
Tlf:+47 23 05 10 54
mobil: +47 900 46 089
sindre@dovigen.no

Annonser fra våre medlemmer