Firmabeskrivelse

Coop Norge Kaffe AS  er datterselskap til Coop Norge Industri sammen med søsterbedriftene AS Røra Fabrikker, AS Margarinfabrikken Norge, Gomanbakeren Holding AS bestående av ni Gomanbakerier flere steder i landet, og Smart Club Gourmet AS .

Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene. Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel.

Adresseinformasjon

Filipstadveien 15
0250 Oslo
Tlf: 22 89 99 99
www.coop.no

Kontaktperson

Olav Gjeset
Tlf: 74 15 43 75

olav.gjeset@coop.no

Annonser fra våre medlemmer