Firmabeskrivelse

Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel.

Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS , AS Røra Fabrikker, AS Margarinfabrikken Norge, Gomanbakeren Holding AS bestående av ni Gomanbakerier flere steder i landet, og Smart Club Gourmet AS .

Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene.

Adresseinformasjon

Postboks 21, Haugenstua
0915 Oslo
Tlf: 22 89 99 99
www.coop.no

Kontaktperson

Olav Gjeset
Tlf: 74 15 43 75

olav.gjeset@coop.no