Firmabeskrivelse

Industridivisjonen er både et produksjonsverktøy og et utviklingsverktøy som sammen med divisjonens og BAMAs kunder utvikler nye produkter og konsepter, enten det skal tilpasses dagligvarehandelen, restauranten eller servicemarkedet. Forretningsideen bygger enkelt og greit på at divisjonen skal utvikle og produsere ferskforedlet frukt og grønt som skal være tilgjengelig for det norske markedet, uansett hvor forbrukeren befinner seg.

Adresseinformasjon

Terminalen 18
3414 Lierstranda
Tlf: 32 24 22 22
www.bama.no

Kontaktperson

Thomas Eie
Mobil: 901 05 735

thomas.eie@bama.no

Annonser fra våre medlemmer