Firmabeskrivelse

Gjennom de siste årene har det skjedd en rivende utvikling innen både produksjon, oppbevaring og ikke minst hvordan maten blir tilberedt. I tillegg til dette setter myndighetene stadig nye krav til produsentene, som tillatte temperaturer, hygienekrav, miljøkrav osv. Ser vi dette i sammenheng med at vi som forbrukere også stiller krav om både billigere, sikrere og ikke minst større mangfold, sier det seg selv at produsentene virkelig har mange utfordringer.

I dette bildet kan AGA være med å tilby løsninger som gjør at du som produsent kan leve litt enklere og ikke minst være tryggere på produksjonsprosessen, samtidig som prosessene vil gi en økonomisk gevinst.

Adresseinformasjon

Boks 13
0409 Grefsen
Tlf: 23 17 72 00
www.aga.no

Kontaktperson

Frank Austad
+47 23 17 72 00

frank.austad@no.aga.com