Orkla skal omdannes til å bli et industrielt investeringsselskap

Rammen for virksomheten vil være merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Konsernet blir dekt i 12 porteføljeselskap.
Orklas sture har besluttet å etablere en ny konsernstruktur og ledergruppe.
-Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet, med større selvstendighet og ansvar for de enkelte selskapene, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen.

-Siden Nils K. Selte tiltrådte stillingen som konsernsjef 11. april har han arbeidet systematisk med å etablere den nye strukturen, og jeg er glad for at vi nå kan etablere en ny drifts- og operativmodell.

Følgende selskap vil bli etablert som selvstendige porteføljeselskap med virkning fra 1. mars

2o23:
1 Orkla Foods Europe
2 Orkla Food Ingredients
3 Orkla Confectionary & Snacks
4 Orkla Health
5Orkla Home and Personal Care
6 Orkla India,
7 Pizza Out of Home
8 Orkla House Care
9 Health and Sports Nutrition Group
10 Pierre Robert Group
11 Lilleborg
12 Jotun (42,6 % eierandel)

Selte får med seg fem konserndirektører som skal danne et team i Orklas toppledelse:

Maria Syse-Nybraaten
Audun Stensvold
Øyvind Torp
Atle Vidar Nagel Johansen
Heg Holte Brekke

Orklas ledergruppe vil i tillegg bestå av fire konserndirektører med ansvar for sentrale konsernfunksjoner:

Harald Ullevoldsæter (Finans &CFO)
Christer Grønberg (HR)
Camilla Robstad (Øegal & Compliance)
Håkom Mageli (Kommunikasjon& Corporate Affairs

Nye i lederteamet:

Maria Syse-Nybraaten begynte i Orkla 1. oktober, da hun ble utnevnt som leder for forretningsområdet Orkla Consumer & Financial Investments. Hun kom fra stillingen som Investment Professional i Ferd Capital hvor hun siden 2013 har hatt flere sentrale posisjoner, blant annet som ansvarlig for helseinvesteringer i Norden. Hun har bred erfaring med eieroppfølging og styrearbeid i en rekke selskaper. Syse-Nybraaten har også vært analytiker i SEB.

Audun Stensvold har 12 års erfaring fra ulike lederstillinger i Aker-konsernet. Han har bred erfaring i eieroppfølging og styrearbeid i en rekke av Akers porteføljeselskaper, i tillegg til å være prosjektleder for diverse transaksjoner. Han kommer fra stillingen som CEO for Vinestor, som er et holdingselskap for ledende vinimportører i det norske markedet. Stensvold tiltrer stillingen 7. november.

Øyvind Torpp har 23 års erfaring fra BCG hvor han har vært senior partner siden 2015. Torpp har tidligere ledet det nordiske konsumer-teamet i BCG og også BCG i Norge fra 2014 – 2018. Torpp har bistått europeiske forbrukerorienterte selskaper med vekststrategier, endringsprosesser, fusjoner og oppkjøp. Han kommer fra stillingen som direktør i Canica. Torpp tiltrer stillingen 1. november.

Godt rustet til å lede Orkla

– Vårt nye lederteam er godt rustet til å lede Orkla inn i en ny æra og drive et aktivt eierskap av porteføljeselskapene. Som nye ledere i konsernet ønsker jeg spesielt Maria Syse-Nybraaten, Audun Stensvold og Øyvind Torpp velkommen til Orkla. Sammen med Atle Vidar Nagel Johansen og Hege Holter Brekke, som begge har lang fartstid i Orkla, vil det nye investeringsteamet bli viktige bidragsytere i vår nye operativmodell og fremtidige verdiskapning, sier Selte.

Sverre Prytz vil som følge av endringene tre ut av Orklas ledergruppe. Han vil fortsatt arbeide med strategi og prosjekter. Prytz vil rapportere til konsernsjefen.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. jun 2023Årsmøte og fagseminar i EmballasjeforskNorner
14. jun 2023 - 15. jun 2023Årsmøte i FiberfokusTetra Pak Sunne
22. aug 2023 - 24. aug 2023Aqua Nor, TrondheimTrondheim Spektrum
11. sep 2023 - 13. sep 2023Oppstart Emballasjeskolen klasse 53Fredrikstad
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell