Firmabeskrivelse

Lerum er en landsdekkende leverandør av syltetøy, saft og jus. Produktene våre blir distribuert
gjennom de fleste dagligvarebutikkene i landet. I tillegg leverer vi til storhusholdning og industri.

Adresseinformasjon

Kloppavegen 13
6854 Kaupanger
Tlf:  932 58 134
www.lerum.no

Kontaktperson

Hans Christian Bjerketveit
Direktør Forretningsutvikling
Tlf: 932 58 134
hcb@lerum.no

Annonser fra våre medlemmer