Firmainformasjon

Utvikling og leveranser av utstyr, og tjenester for å redde liv.

Adresseinformasjon

Tanke Svilandsgate 30
4007 Stavanger
Tlf: 979 484 488
https://laerdal.com/no/

Kontaktperson

Gøran Mikaelsson
Platform Manager – Packaging
Tlf: +41367142
goran@mikaelsson.com

Annonser fra våre medlemmer