Hva er emballasje?

Emballasje kan beskrives som et (logistisk) virkemiddel for å bringe varer fram til forbruker i uskadet form. Funksjonen er å holde sammen, beskytte, bevare, lette håndtering og bruk, informere og selge.

Kort forklart

Man hører mye om emballasjens negative påvirkning på miljøet, dersom den ikke tas riktig hånd om. Man glemmer ofte den positive effekten emballasjen har på miljøet under varenes reise gjennom verdikjeden. Emballasjens hovedfunksjon er å beskytte produkter mot uheldige påvirkninger på veien fra produksjon til sluttbruker og har først og fremst ressursbevaring som sin hovedfunksjon. Påvirkningene kan være mekanisk støt, vibrasjoner, slitasje, sammenklemming, temperaturendringer, fuktighet, luft, lukt, lys, bakterier og skadedyr.
Emballasjen skal samtidig sikre at innholdet - eller deler av dette - ikke trenger ut gjennom emballasjen.
Riktig emballasje bidrar med andre ord til å redusere svinn i vareomsetningen og forlenge produktenes levetid. Emballasje kan være allsidig på den måten at enkelte brukte emballasjetyper kan være velegnet som mer permanente oppbevaringsenheter for samleobjekter og andre artikler. Emballasje er ikke et produkt i seg selv, men en funksjon som virker ressursbesparende gjennom alle ledd. Brukt emballasje kan med fordel settes inn i kretsløpet som fornybar ressurs. Det er dette vi i dag kaller for «sirkulær økonomi».

Annonser fra våre medlemmer