På våre nettsider har vi  bannerplasser som vi tilbyr til våre medlemsbedrifter. Bannerne rullerer kontinuerlig i bolker på flere steder på nettsiden. Hos oss kan du også  bestille bannerannonser på Packnews.

Alle bannere kan bestilles med klikkbar link til hjemmesiden eller andre ønskede nettsteder. Bannerne skal være i formatet 185 x75 piksler og bestilles for ett år om gangen. Kontakt Hugo Hansen for bestilling eller oppdatering av bannerannonser.

Hos oss kan du også få vite besøkstall på siden, antall treff på annonsene og informasjon om andre annonsemuligheter hos oss. Dere som allerede er annonsør hos oss, vil få en hyggelig henvendelse fra Hugo når annonseperioden er i ferd med å utløpe.

Dersom ikke alle bannerne på forsiden benyttes av våre medlemsbedrifter, vil vi tilby annonseplass til messearrangører og benytte egenannonser i denne perioden.

SPØR OSS

om priser, bestilling og muligheter for annonsering

Yngve, Per Ø og KariEMB
Vi kan svare på spørsmål om annonsering.

KONTAKT OSS

Annonser fra våre medlemmer