DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

Orkla ASA

Firmabeskrivelse

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, storhusholdning og bakerier, med Norden og Baltikum som hovedmarkeder. I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i Sentral-Europa og India.

Orklas merkevarevirksomhet består av fire forretningsområder:

  • Orkla Foods
  • Orkla Confectionery & Snacks
  • Orkla Home & Personal
  • Orkla Food Ingredients.

Orkla har i tillegg virksomhet organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler, i tillegg til investeringene i Sapa (JV) (50 % eierandel), Jotun (42,5 % eierandel) og Gränges (31,0 % eierandel).

Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo, Norge. Orkla hadde per 31.12.2014 om lag 13.000 ansatte. Konsernet hadde i 2014 en omsetning på 30 millarder kroner.

Adresseinformasjon

Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo
Tlf: + 47 22 54 40 00
www.orkla.no

Kontaktperson

Cecilia Malmrup
Tlf: + 47 22 54 40 00

cecilia.malmrup@orkla.no