DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

EMBALLASJEFORSK

Emballasjeforsk har fått egen nettside

DETTE ER EMBALLASJFORSK:

Emballasjeforsk er nettverket for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering .

Forumet skal arbeide for å fremme forskning og utvikling innen emballasje og emballering, med hovedvekt på næringsmidler, ved å:

  • Være drivkraft og kontaktpunkt for emballasjeforskning overfor Forskningsrådet og andre offentlige organer
  • Ta initiativ til forskningsprosjekter av felles interesse for aktørene i emballeringskjeden
  • Være en drivkraft i formidling av trender og forskningsresultater innen emballasje
  • Fungere som rådgiver når det gjelder finansieringskilder for emballasjeforskning

Følgende forskningsinstitusjoner er med:

Sintef Materialer & Kjemi

Nofima

Østfoldforskning

Norner

Papir- og fiberinstituttet

Gå til Emballasjeforsk.no