DIN PORTAL TIL ALT DU VIL VITE OM EMBALLASJE

ETIKETTER OG DESIGN

Ordet etikett stammer fra fransk étiquette, som igjen kommer av gammel fransk; estiquer, som betyr feste på. Vi snakker altså om en merkelapp  eller seddel med påskrift om innhold, kvalitet, mengde, pris etc.

Den første selvklebende etiketten ble ”oppfunnet” av en Mr. Fisher i England rundt forrige århundreskifte. Hans idé var utstabil, sammenlignet med senere lim og systemer.

I 1935 skapte Stanton Avery det første selvklebende materialet, slik vi kjenner det. Ideen hans er den samme som brukes i fremstilling av selvklebende materialer.

Mange fordeler
Først på 1950-tallet begynte selvklebende etiketter å ta av i Europa – og til dels i Norge. Den største konkurransen kom fra gummierte og heat-seal etiketter, som i sin tur mistet grepet i løpet av 60-årene.

Suksessen skyldes at selvklebende etiketter gir større variasjonsmuligheter når det gjelder  form og farge, samt bedre renslighet og brukervennlighet.

Dette gjelder både manuell og maskinell påsetting.

Voldsom utvikling i valgmuligheter
Utviklingen har gått fra de enkleste etiketter og materialer, mot spesial-lim og materialer egnet for mange og krevende oppgaver.
I gamle dager kunne man velge mellom ett permanent og ett avtagbart lim, ett matt og ett blankt papir.

Dagens valgmuligheter består blant annet av et stort utvalg av thermomaterialer og plastmaterialer som kan resirkuleres. Vi har fått et bedre og bredere spekter av papirbaserte materialer og laminater.

Dessuten har vi nå lim som tåler fra under minus 40 grader til langt over 100 grader, og trykkmetoder som gir en høykvalitets gjengivelse: UV lakk, laminering, spesialstansing med mer.

Etikettyper:

 • Thermoetiketter
 • Thermotransferetiketter
 • Plastetiketter
 • Spesialetiketter (bildekk, limfrie soner m.m)
 • Billetter (kino,bomstasjoner, sport m.m)
 • Kartongtags
 • Plasttags
 • Pakkelapper
 • Hengeetiketter
 • Hyllekantetiketter
 • Løpende bane (remse med eller uten lim)

Viktig element
Etiketten er et viktig element i kundens produksjon. Dette gjelder både fargevalg, papirkvalitet, klimatiske forhold og logistikk.
Etikettproduktet skal profilere produktet best mulig og kan for eksempel produseres med effekter som:

 • Foliering
 • Preging
 • Perforering
 • Unik koding
 • Lett avtagbare etiketter – ”peel-off labels”
 • Utstansing av fasonghull
 • Trykking av spesielle effektfarger
 • Krympe-etiketter – «shrink sleeves»

EMBALLASJEDESIGN

Hvorfor satse på design?
Epleslang-_bilde01_foto_Jo_michael_web

Bruk av næringsrettet design handler om å skape produkter og tjenester som gjør at kundene foretrekker dine produkter og at prosessene i verdikjeden optimaliseres.

Designeren setter brukeren i sentrum og bidrar til å utvikle produkter og bedrifter som er unike i markedet. Bedrifter som benytter design ønsker ikke kopier, de ønsker å skape sitt eget.

Design er lønnsomt

Design kan gjøre utslaget når kunden har valget mellom flere produkter. Det i seg selv er grunn god nok til å satse på design, men det er mer å hente. Produktet kan tilpasses og forenkles slik at selve produksjonsprosessen blir mer lønnsom.

Er designeren med fra starten i produktutviklingen, stilles de viktige spørsmålene mens kursen ennå kan justeres. Resultatet av en langsiktig profesjonell designsatsing er økt konkurransekraft og bedret lønnsomhet.

Hvilke verdier ligger i ”god” design?

 • Produktet løser et problem eller gir en unik opplevelse for brukeren
 • Produktet fremhever og understreker disse fordelene både funksjonelt og visuelt
 • Produktet bidrar til en effektiv og rasjonell produksjon
 • Produktoppbygging bidrar til forbedrede kalkyler og eventuelt en plattform for outsourcing
 • Produktet gir nye og unike fordeler med hensyn til varehåndtering i bedriften, hos transportør, og i sisteleddet
 • Produktet skaper nye salgsfordeler for distributør (for eksempel butikk), med hensyn til vareeksponering, mekanisk salg, omløpshastighet, profilering
 • Produktet bidrar gjennom sin løsning til økt tilgjengelighet for flere brukergrupper;
 • Produktet fungerer så vel globalt som regionalt i en internasjonal setting
 • Produktet understøtter og fremhever den reelle substansen i bedriftens identitet eller i merkevaren
 • Produktet introduserer nye fordeler også når det gjelder hensyn til miljø, gjenbruk av innsatsmidler og prosesser, samt kvalitetssikring
 • Sist, men ikke minst; kundene foretrekker ditt produkt.

Nyttige lenker:

Innovasjon Norge
Kreativt Forum
Norsk Designråd
Nordisk Innovasjonssenter
Norges forskningsråd
Norsk Form
Næringslivets emballasjeoptimeringskomite