Det innkalles til ordinær generalforsamling i Den norske emballasjeforening

Torsdag 8. mars 2018 klokken 17:00 på Hotel Continental, Oslo.

 Det arrangeres fagseminar i forkant av generalforsamlingen som er kl. 15:00 -16:30.

PROGRAM FOR FAGSEMINAR: Norge som industrinasjon

14:45:
Kaffe

15:00:
Norge som industrinasjon, status/ fremtidsutsikter
Per Øyvind Langeland, Avdelingsdirektør næringspolitisk avdeling, NHO

15:45
Produsentansvar for emballasje/ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi
Christoffer Back Vestli, Seniorrådgiver Miljødirektoratet

 16:15
Gründervirksomhet og industriutvikling
Gründer Ola Tronrud, Tronrud Engineering

16:55
Slutt

17:00
Ordinær generalforsamling i Emballasjeforeningen 

Sakliste er sendt ut på epost og sakspapirer sender til våre  medlemmer.
Umiddelbart etter generalforsamlingen, cirka kl. 18:30, serveres middag i tilstøtende lokaler. Emballasjeøkonomene vil også få sine diplomer.

 

Påmelding gjøres via denne lenken