Kunnskap ligger bak de gode emballasjevalgene

– Det er viktig med kunnskap slik at man kan ta faktabaserte beslutninger og ikke la følelsene styre dette, sier Morten Aas, leder Emballasje og Design i TINE.

Nå om dagen er det stor interesse for emballasje i mediene, og meninger om innpakkingen diskuteres flittig rundt kaffekoppene. Mange ønsker seg mer bærekraftig og miljøvennlig emballasje, men de fleste erfarer at det ikke er så lett å vite hva dette egentlig er.

Hvilken emballasje er «best»?

Kunnskap om plastemballasje

Emballasjeskolens elever får opplæring i plastemballasje hos Norner.

Hva som er «riktig» emballasje avhenger av produktet og hvilke påkjenninger det skal utsettes for gjennom verdikjeden. I henhold til den nye forskriften om emballasjeavfall er produsenten pålagt å tenke på avfallsminimering ved valg av emballasje.

Dette handler ikke bare om å redusere emballasjemengden, men å redusere den totale avfallsmengden på et produkt. Å redusere emballasjemengden på et produkt, hjelper ikke hvis dårligere beskyttelse gir økt brekkasje eller mer matsvinn.

Hvor skaffer man seg den nødvendige kompetansen for å ta faktabaserte beslutninger? Emballasjeskolen er et opplagt sted å starte, hvis man trenger å skaffe seg basiskompetanse om emballering.

Emballasjeskolen gir økt kunnskap og utvidet nettverk

Morten Aas ble tildelt Emballasjefagprisen i 2017

– Vi har sendt flere medarbeidere på Emballasjeskolen, og de har kommet tilbake med et godt faglig utbytte og utvidet nettverk, forteller Morten Aas.

Han understreker at kompetanse om emballasje og emballering er meget viktig i hans avdeling og at behovet for kompetanse vil øke i tiden fremover.

– Det blir absolutt mer viktig. Se bare på dagens fokus på plast i alle kanaler. Det er viktig med faktabasert kunnskap slik at man ikke lar følelsen styre valgene, sier han.

Morten Aas har selv vært elev på Emballasjeskolen, nærmere bestemt i klasse 29. Han syns at hans egen bedrift har vært flinke til å benytte seg av tilbudet, mens andre bedrifter kanskje ikke har vært like aktive.

Fordypning på enkelte områder kan også løses

Bedriftens behov for basiskompetanse er ifølge Morten Aas dekket på en bra måte av Emballasjeskolen, men han ser også et behov for fordypning innenfor ulike fagområder, spesielt på plast.

Kompetanseleder i Emballasjeforeningen og rektor for Emballasjeskolen

Yngve Krokann.

Yngve Krokann, kompetanseleder i Emballasjeforeningen og rektor for Emballasjeskolen, sier at fordypning i enkelte fag er fullt mulig for dem som ønsker det.

– Vi kan for eksempel koble på Norner som har meget god kompetanse på plast. Vi kan også kjøre bedriftsinterne kurs med fordypning i ønsket emne, forteller Krokann.

Vi kan også nevne at Nofima har flere forskere med doktorgrad i emballering, og de kan gi gode råd om hvilken pakketeknologi som gir best holdbarhet og kvalitet på matvarer. Østfoldforskning, som nylig har blitt medlem i Emballasjeforeningen, kan bidra med livssyklusanalyser.

Emballasjeskolen starter opp med ny klasse 23. september 2019

Meld deg på Emballasjeskolen klasse 49

Les mer om Emballasjeskolen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *