Ny forskrift om gjenvinning og behandling av emballasjeavfall

I september 2017 ble det innført en forskrift som regulerer produsentansvaret for emballasjeavfall og som erstatter bransjeavtalene ved nyttår.

Hver produsent er ansvarlig for miljøbelastningen til sine produkter gjennom livsløpet. De siste 20 årene har produsentansvaret vært ivaretatt gjennom bransjeavtalene mellom myndighetene og partene i emballeringskjeden. Disse avtalene opphører ved nyttår.

Bransjeavtalene erstattes av forskriften som primært  ble innført for å regulere konkurransevilkårene i bransjen, etter at det dukket opp et nytt produsentansvarsselskap.

I forskriften står det  at produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype på det norske markedet, plikter å være tilsluttet en returordning som er godkjent av myndighetene.

Forskriften fastslår også at produsenter skal arbeide for avfallsforebygging, og retningslinjene for dette skal fastsettes av Miljødirektoratet. Ifølge forskriften skal produsenter alene eller i samarbeid med andre produsenter utarbeide en årlig rapport om innsatsen for – og resultater av arbeidet med avfallsforebygging.

Dette tilsvarer dagens NOK-rapport. Klikk her for å lese forskriftsteksten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *