Emballering er essensielt for å bevare maten

Emballering bidrar til at holdbarheten på matvarer øker, og det nordiske forskningsprosjektet på matsvinn viser blant annet at økt holdbarhet reduserer matsvinnet.

Omtrent 30-40 prosent av all mat som produseres i verden blir aldri spist, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon. For å dekke inn svinnet, produserer vi mat til 11 milliarder mennesker. Og likevel lider 800 millioner av underernæring, skriver Jon Haag, direktør for Consumer Insigths.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

I velutviklede land kaster vi mer enn en halv kilo spiselig mat per person per dag. Etter at FNs mål for bærekraftig utvikling ble lansert, har 193 land underskrevet Agenda for 2030. Det innebærer at matsvinnet skal halveres på forbruker- og handelsnivå innen 2030. Matsvinnet skal også reduseres i produksjon og verdikjeden.

Nå er det opp til hver nasjon hvordan disse målene skal nås. Andelen mat som blir solgt med emballasje varierer mye verden over, men mønsteret er klart: Når folk tjener mer penger, foretrekker de mat og drikkevarer med trygg og lettvint emballasje.

Urbanisering gir høyere konsentrasjon av mennesker på færre steder på planeten. I dag bor 54 prosent av alle mennesker i store byer. I 2030 er det spådd at 2/3 av alle mennesker bor i metropoler.

Disse store byene vil ha behov for å få større mengder matforsyninger fra områder som ligger lenger vekk fra befolkningen. Det vil gi en stor økning i emballert mat som sendes og selges globalt.

Mange ser på emballasjen som søppel og noe man ikke trenger å ta vare på når  maten er borte. Kampen mot matsvinn kan være en sjanse til å forandre emballasjen fra søppel til helt.

Søren Rahbekk Østergaard.

Søren Rahbekk Østergaard, som nylig mottok den nye WorldStar-prisen «Lifetime Achievements in Packaging Award», sa i sin takketale at emballasje og emballering er det beste for miljøet, og ikke en skurk slik den fremstilles av mange i dag.

Det nordiske matsvinnprosjektet som nettopp er gjennomført, med Østfoldforskning og Nofima som svært delaktige aktører, har blitt såpass godt lagt merke til at EU legger disse resultatene til grunn for sin videre kamp mot matsvinn.

Prosjektet viser blant annet at økt holdbarhet reduserer matsvinnet, og emballasje, emballering og pakkemetoder er essensielt for å bevare maten lenger, sammen med god kjøling. Dessuten er det viktig med god holdbarhetsmerking som folk forstår.

Les mer om det nordiske matsvinnprosjektet her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *