Ny forskrift om gjenvinning og behandling av emballasjeavfall

I september 2017 ble det innført en forskrift som regulerer produsentansvaret for emballasjeavfall og som erstatter bransjeavtalene ved nyttår.

Hver produsent er ansvarlig for miljøbelastningen til sine produkter gjennom livsløpet. De siste 20 årene har produsentansvaret vært ivaretatt gjennom bransjeavtalene mellom myndighetene og partene i emballeringskjeden. Disse avtalene opphører ved nyttår.

Bransjeavtalene erstattes av forskriften som primært  ble innført for å regulere konkurransevilkårene i bransjen, etter at det dukket opp et nytt produsentansvarsselskap.

I forskriften står det  at produsenter som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype på det norske markedet, plikter å være tilsluttet en returordning som er godkjent av myndighetene.

Forskriften fastslår også at produsenter skal arbeide for avfallsforebygging, og retningslinjene for dette skal fastsettes av Miljødirektoratet. Ifølge forskriften skal produsenter alene eller i samarbeid med andre produsenter utarbeide en årlig rapport om innsatsen for – og resultater av arbeidet med avfallsforebygging.

Dette tilsvarer dagens NOK-rapport. Klikk her for å lese forskriftsteksten

Emballering er essensielt for å bevare maten

Emballering bidrar til at holdbarheten på matvarer øker, og det nordiske forskningsprosjektet på matsvinn viser blant annet at økt holdbarhet reduserer matsvinnet.

Omtrent 30-40 prosent av all mat som produseres i verden blir aldri spist, ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon. For å dekke inn svinnet, produserer vi mat til 11 milliarder mennesker. Og likevel lider 800 millioner av underernæring, skriver Jon Haag, direktør for Consumer Insigths.

Les videre

En selvfølge?

Er på vei hjem fra møter i World Packaging Organisation (WPO) i Wien denne uken hvor over 25 nasjoner fra hele verden har deltatt.

Representanter fra blant annet Kenya, Nigeria, Sør-Afrika, Brasil, USA, Kina, India, Libanon, Iran, Russland, Latvia, Spania, UK og Finland har vært samlet for å diskutere emballasje og emballering.

Les videre

Verden samles om mer systematisk bruk av emballasje

Når emballasjefagfolk fra hele verden samles på WPO-møter i Budapest denne uken, vil de få høre at bedre planlegging av emballasjebruken gir mer bærekraftig ressursbruk.

I perioden fra 22. til 26. mai 2016 skal den ungarske foreningen for emballasje og materialhåndtering, CSAOSZ, arrangere møter og konferanser i regi av World Packaging Organization (WPO).

Les videre

Bør bærekraft i større grad telle ved juryering av ScanStar?

 «Sirkulær økonomi» og «det grønne skiftet» er begreper som stadig oftere står på agendaen i næringslivet og i politikken. Vi bør kanskje diskutere om produktenes bærekraft i større grad bør telle ved juryering i emballasjekonkurransen ScanStar*.

Med tanke på de enorme utfordringene verden står overfor, er det knapt noe som er mer aktuelt enn bærekraft akkurat nå.

Les videre

Du vil vel beskytte det du er glad i, du også?

Hvilken historie ville du ha fortalt hvis du visste at din bedrift kunne nå ut til 100 millioner mennesker?

Denne utfordringen fikk jeg på epost her om dagen, og det fikk meg til å tenke. Jeg tenker at det er vanskelig å få sin egen familie til å lytte til prat om emballasje, så hvorfor skulle 100 millioner mennesker gidde å bry seg?
Les videre

Intelligent emballasje

For dem som ikke er i emballasjeverdenen til daglig, høres det nok veldig rart ut at emballasje kan være intelligent. Legger jeg til aktiv også, blir nok responsen spørrende hoderisting og et litt hyggelig, skjevt smil, før de skylder på tidsnød og haster videre.

Men vi som lever med emballasjeutfordringer til daglig, har kjent disse begrepene en stund. Og vi har visst nok om dem til at vi er blitt nysgjerrige og gjerne vil vite mer!

Les videre

Har du emballasjefordommer?

Mener du det fulgte altfor mye emballasje med TV-en du kjøpte i høst? Ergrer du deg over at druer og moreller selges ferdig innpakket? Da lider du mest sannsynlig av emballasjefordommer!

Dette er ingen uvanlig tilstand. De fleste av oss rammes av slike fordommer nå og da, kanskje mens vi sliter med en gjenstridig påleggspakke, eller når hylleseksjonen er ferdig montert, og kartongen ligger strødd utover stuegulvet. Les videre

Vil vi ha et skandinavisk kunnskapsmiljø?

Onsdag 2. desember samles rundt 50 deltakere fra Sverige og Norge hos TINE på Kalbakken i Oslo. Hensikten med møtet er å diskutere muligheten for å danne et skandinavisk kunnskapsmiljø for optimal og ressurseffektiv emballasjeutvikling. Det ser jeg virkelig frem til og jeg gleder meg til å tilbringe dagen med engasjerte og dyktige emballasjefolk.

Les videre

Har ikke verden gått fremover?

Det er en langt større miljøbelastning å kaste dårlig emballert mat, enn å produsere plast til emballasje.

Tekst: Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker, Nofima

Det har de siste 20 årene vært tydelige endringer i hva vi spiser, hvor vi spiser og hvor maten kommer fra. Men hva med det som er rundt maten – altså emballasjen?

Les videre