Avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Emballasjeoptimering

Krav til avfallsforebygging og emballasjeoptimering

Fra 1. januar 2018 ble det innført en forskrift om emballasjeavfall i Norge. Den innebærer at produsenter har ansvar for avfallsforebygging og emballasjeoptimering. I tillegg skal dette arbeidet rapporteres.


I perioden 1998 til 2017 hadde vi i Norge en såkalt «frivillig / fremforhandlet bransjeavtale» med myndighetene om rapportering av avfallsforebygging og emballasjeoptimering.  Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge har på vegne av bedriftene laget årlige rapporter om dette på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2018 ble kravene til rapportering skjerpet og tatt inn i avfallsforskriftens §7. (Avfallsforskriftenes §7 vedlagt). I sin evaluering av rapportering for 2018 skriver Miljødirektoratet at vi mangler en redegjørelse av hvordan  produsentene oppfyller de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning, jf. avfallsforskriftens §7 med vedlegg 1

Disse kravene, som er en implementering av minimumskravene i EUs emballasjedirektiv, er blant annet viktig for å fremme emballasje som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Vis at din emballasjeløsninger er i samsvar med kravene

Ved å vurdere og svare på vedlagte rapporteringsskjema viser du at din emballasjeløsning er i samsvar med de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning.

Ref. spørsmål 10  i skjemaet; Det er samspillet mellom de enkelte komponenter som viser om emballasjesystemet ditt er optimert.
Komponentene skal vær tilpasset i vekt, volum, form og styrke. Dette kan innebære at enkelte komponenters optimering består i at f.eks. vekt eller volum økes.

Emballasjeforeningen arrangerte 17. juni et webinar der kompetanseleder Yngve Krokann orienterte nærmere om kravene til rapportering. Han gikk også gjennom hvordan rapporteringsskjemaet skal fylles ut.

Webinaret ble tatt opp. Dersom du ønsker tilgang til opptaket, send oss en epost.

Krav i forskriften

Forskriften slår fast at alle som setter mer enn 1.000 kg emballasje på markedet, må være medlem av et godkjent returselskap. Den krever også at produsenter må jobbe aktivt med avfallsforebygging og optimering av emballasjen.

Tiltak som gjøres skal rapporteres til myndighetene gjennom Fagråd for avfallsforebygging og emballasjeoptimering, som har erstattet Næringslivets emballasjeoptimeringskomite.

 

Optimeringsseminarer i norske byer

Grønt Punkt Norge og Emballasjeforeningen har inngått en samarbeidsavtale om den praktiske gjennomføringen av dette arbeidet. Vi arrangerer seminarer rundt om i landet for å informere om betydningen av optimering når det gjelder miljø og økonomi.

Vi fortsetter også å rapportere resultatene av bedriftenes innsats til myndighetene i en årlig rapport. Hvert år deles også Optimeringsprisen ut til årets beste optimeringsprosjekt.

Optimeringsprisen for 2019 gikk til Orkla for systematisk arbeid med emballasjeoptimering gjennom mange år.

Hva er emballasjeoptimering?

Definisjon utarbeidet av Næringslivets emballasjeoptimeringskomite:

«Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av materialgjenvinning og energiutnyttelse.»

Nyhetsbrev

Ønsker du oppdatering om emballasje og emballering?

Kurs og arrangementer

DatoTittelSted
19. Oct 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. Nov 2023 - 10. Nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell

Annonser fra våre medlemmer