Sirkulær emballasje er laget på en slik måte at den enkelt kan brukes igjen eller resirkuleres til råstoff for ny emballasje. Både plast, papir/papp, glass og metall kan resirkuleres og brukes flere ganger, men det finnes enkelte laminater/flerlagsmaterialer som er spesialutviklet for lang holdbarhet på matvarer, men som på det nåværende tidspunkt ikke kan materialgjenvinnes.

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge