Det finnes fem hovedmaterialer for emballasje:

  •  Fiber (papir, papp, kartong)
  • Glass
  • Metall
  • Plast

– Fossile råstoff(olje og gass)

– Fornybare, biobaserte råstoff(mais,sukkerrør,alger, osv)

  • Tre

I tillegg kan vi nevne resirkulert materialer, der materialet
Materialene er egnet til forskjellige formål og det går derfor ikke an å si at ett material er bedre enn
et annet.