Det finnes fem hovedmaterialer for emballasje:
  •  Fiber (papir, papp, kartong)
  • Glass
  • Metall
  • Plast
– Fossile råstoff(olje og gass) – Fornybare, biobaserte råstoff(mais,sukkerrør,alger, osv)
  • Tre
I tillegg kan vi nevne resirkulert materialer, der materialet Materialene er egnet til forskjellige formål og det går derfor ikke an å si at ett material er bedre enn et annet.