Som en nødvendig del av produktet, bidrar emballasjen til å beskytte varen slik at den ikke blir ødelagt på sin vei til forbruker. Den forlenger også holdbarheten på matvarer, slik at matsvinnet reduseres. Livssyklusanalyser foretatt av Norsus viser at emballasjen står for kun 2-20 prosent av produktets totale klimafotavtrykk. Å bruke litt emballasje for å forhindre brekkasje og svinn kan forsvares utfra et miljøhensyn, så lenge emballasjen blir levert til gjenvinning etter bruk.

Les mer om dette her.