Skjerpede krav til emballasjens sammensetning

Frist for rapportering er 26. juli 2020.

Kapitel 7 i forskriften om emballasjeavfall krever at produsenter utarbeider en årlig rapport over sin innsats og resultater av arbeidet med avfallsforebygging.

 

Emballasjeforeningen arrangerte 17. juni et webinar der kompetanseleder Yngve Krokann fortalte om de skjerpede kravene til rapportering av emballasjebruken.

– Siden bransjeavtalene om emballasjeoptimering ble inngått på 90-tallet, har Emballasjeforeningen i samarbeid med Grønt Punkt Norge og Østfoldforskning levert en rapport til Miljødirektoratet.

– Denne rapporten viser utviklingen i emballasjebruken fra år til år, segmentert på markedsledende produkter og emballasjematerialer, forteller Yngve Krokann.

I 2018 ble bransjeavtalene erstattet med et nytt kapittel 7 i Avfallsforskriften, og Miljødirektoratet etterspør nå en redegjørelse for hvordan produsentene oppfyller de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning.

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge har derfor sendt ut et nytt skjema til sine medlemmer der bedrifter som produserer eller importerer over 1000 tonn emballasje bes om å fylle ut og sende inn en egenerklæring.

– Her er kravene skjerpet, og vi ber dere fylle ut skjemaet for å vise at emballasjen dere setter på markedet er i henhold til gjeldende regelverk og standarder, slik forskriftens kapittel 7 og vedlegg 1 krever.

Fristen for å fylle ut og levere skjemaet er endret til 10. august 2020.

Les mer om avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har arbeidet med emballasjeoptimering siden 90-tallet  og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse