Skjerpede krav til emballasjens
sammensetning

Frist for rapportering er 26. juli 2020.

Kapitel 7 i forskriften om emballasjeavfall krever at produsenter utarbeider en årlig rapport over sin innsats og resultater av arbeidet med avfallsforebygging.

 

Emballasjeforeningen arrangerte 17. juni et webinar der kompetanseleder Yngve Krokann fortalte om de skjerpede kravene til rapportering av emballasjebruken.

– Siden bransjeavtalene om emballasjeoptimering ble inngått på 90-tallet, har Emballasjeforeningen i samarbeid med Grønt Punkt Norge og Østfoldforskning levert en rapport til Miljødirektoratet.

– Denne rapporten viser utviklingen i emballasjebruken fra år til år, segmentert på markedsledende produkter og emballasjematerialer, forteller Yngve Krokann.

I 2018 ble bransjeavtalene erstattet med et nytt kapittel 7 i Avfallsforskriften, og Miljødirektoratet etterspør nå en redegjørelse for hvordan produsentene oppfyller de grunnleggende kravene til emballasjens sammensetning.

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge har derfor sendt ut et nytt skjema til sine medlemmer der bedrifter som produserer eller importerer over 1000 tonn emballasje bes om å fylle ut og sende inn en egenerklæring.

– Her er kravene skjerpet, og vi ber dere fylle ut skjemaet for å vise at emballasjen dere setter på markedet er i henhold til gjeldende regelverk og standarder, slik forskriftens kapittel 7 og vedlegg 1 krever.

Fristen for å fylle ut og levere skjemaet er endret til 10. august 2020.

Les mer om avfallsforebygging og emballasjeoptimering.

Lurer du på noe?
Undervisningsleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen har arbeidet med emballasjeoptimering siden 90-tallet  og svarer gjerne på spørsmål:

mobil: 900 93 833
epost: yngve@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan