Kampen om å bekjempe
PLAST I HAVET

Veikart for sirkulær plastemballasje presentert i Geneve.

Lørdag 4. mai arrangerte Baselkonvensjonen (FNs miljøprogram) en FN-konferanse i Geneve der kampen for å bekjempe plast i havet sto på programmet. Det norske Veikart for sirkulær plastemballasje som kommer til sommeren ble også omtalt.

NORGE HAR TATT INTERNASJONAL LEDERROLLE

Christoffer Back Vestli, Ellen Behrens og Kjell Olav Maldum deltok i Geneve.

Norge har tatt en internasjonal lederrolle for å bekjempe plastavfall i havet. Flere nye initiativ ble lagt frem på møter under Baselskonvensjon i helgen. Blant dem var veikartet for sirkulær plastemballasje som utarbeides av Forum for sirkulær plastemballasje.

Dette forumet er opprettet av Emballasjeforeningen og ledes av Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility, Orkla ASA. Hun var til stede i Geneve.

Næringslivet må være med

– Næringslivet spiller nøkkelroller i det globale plastmarkedet og må være med på utviklingen av en ressurseffektiv plastøkonomi, der avfall minimeres, produkter designes for å vare, brukes om igjen og gjenvinnes, sier Christoffer Back Vestli, senior rådgiver i Miljødirektoratet og delegat for Norge til Baselkonvensjonen.

– Orkla har tatt mange interessante grep innenfor plast, og deres tilnærming til plastutfordringen er relevant for det nye partnerskapet om plast under Baselkonvensjonen, legger han til.

Veikart for sirkulær plastemballasje

Orkla ble invitert til å holde innlegg om arbeidet med plast på et lunsjarrangement i tilknytning til FN-konferansen:

– Plast er et nyttig materiale, men nå må vi virkelig ta et løft for å hindre at plast havner på avveie. Skal vi lykkes, er samarbeid mellom oss i næringslivet, myndigheter og organisasjoner helt avgjørende, sa Ellen Behrens.

Hun delte erfaringer fra Orklas arbeid med plast. Hun fortalte også om det norske Veikart for sirkulær plastemballasje, som skal gi overordnede anbefalinger for hvordan vi må jobbe for å lykkes i å nå EUs anbefalinger om plast.

– Hver enkelt aktør kan gjøre en viktig innsats. Men det er også behov for nytenkning rundt infrastruktur og ny forskning på emballasjematerialer og teknologi for sortering, vasking og gjenvinning, fortalte Behrens.

En helhetlig plan er nødvendig

– Vi må ha en helhetlig plan for hvordan disse endringene skal skje, og det er poenget for veikartet.
Regjeringen har lenge jobbet for å etablere et globalt plastpartnerskap, og dette forslaget behandles under konferansen.

Les mer her om plastpartnerskapet på regjeringens nettsider.

– Vi i Orkla ønsker å engasjere oss sammen med resten av bransjen og myndighetene for å finne løsninger, og vi er allerede aktive på flere områder, både gjennom det norske veikartet, og i Circular Plastics Alliance. Vi vil følge planene for det nye plastpartnerskapet, sier Behrens.

Kjell Olav Maldum, administrende direktør i Infinitum deltok også på arrangementet i Geneve.

Lurer du på noe?
Les mer om Veikart for sirkulær plastemballasje på våre nettsider. Veikartet skal etter planen lanseres til sommeren 2019.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
06. jul 2020 - 08. jul 2020Pack Passion Week 2020Virtuell konferanse
09. sep 2020Årsmøte og seminar i Emballasjeforsk
12. okt 2020 - 15. okt 2020Oppstart Emballasjeskolen klasse 50Scandic City Fredrikstad
19. nov 2020 - 20. nov 2020Emballasjedagene 2020Scandic Park Sandefjord
25. feb 2021 - 05. mar 2021Interpack 2020 - nye datoer i 2021Messe Düsseldorf
13. apr 2021 - 15. apr 2021SMART industriNorges Varemesse

Kurs og arrangement
Emballasjedagene 2018