Standard Norge inviterer til oppstartsmøte for nasjonal standardiseringskomité på emballasje

Standarder omgir oss i alt vi befinner oss med i hverdagen. Det kan være setene i bussen du tar på vei til jobb, størrelsen på vinduene fra kontoret, eller emballasjen rundt lunsjen din. Nå skal Standard Norge revitalisere det norske standardiseringsarbeidet på emballasje.

 

– Standarder gjelder alt. En standard er blitt til gjennom konsensusprosess, hvor berørte parter blir enige om en måte å gjøre en bestemt ting på. Dette gjelder for eksempel i produksjon, bruk og gjenvinning av emballasje, og er en måte å få verdikjeder til å henge sammen på, forteller Sigridur Thormodsdottir, prosjektleder i Standard Norge.

 

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering. De har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene CEN og ISO.

 

Den 20. april arrangerer Standard Norge oppstartsmøte for å revitalisere arbeidet med standardisering av emballasje. Det skjer mye på feltet om dagen, blant annet med EU-kommisjonens strategi på plast og hvor det blir lagt vekt på å aktivt ta i bruk standarder for plastholdig emballasje. Det varsles også om økt standardisering i forbindelse med ny emballasjeforordning.

 

I tillegg er plast og emballasje to av syv punkter EUs «Circular economy action plan», så det er ingen tvil om at dette er i fokus hos styresmaktene. Derfor ønsker Standard Norge nå å rette søkelyset mot emballasjestandarder i Norge.

 

– Det foregår mer standardiseringsarbeid på dette området i Europa (CEN) enn internasjonalt (ISO). Europa har tatt ledertrøya gjennom EUs Green Deal og andre strategier, så det er mye som foregår i CEN. Emballasjekomiteen i CEN har etablert en ny arbeidsgruppe som ser på design, sortering og gjenvinnbarhet av plastholdig emballasje, sier Thormodsdottir, og fortsetter:

 

– På oppstartsmøtet vårt den 20. april kan alle interessenter i hele verdikjeden, fra leverandører til avfallshåndterere delta, og vi vil presentere hva vi kommer til å gjøre og hvordan komiteen vil jobbe. Vi skal speile det som skjer i CEN og vurdere behovet for nasjonale standarder.

 

Thormodsdottir oppfordrer alle interessenter til å delta i arbeidet, for nye emballasjestandarder kommer til å bli satt.

 

– Den nasjonale komiteen vi nå skal etablere, vil være plattformen for å følge med og gi innspill i utviklingen av disse standardene, sier hun.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement