Regjeringen presenterer
Norges plaststrategi

Regjeringen vil fremme mer bærekraftig bruk av plast

Ifølge Norges Plaststrategi vil regjeringen fremme tiltak for mer bærekraftig bruk av plastprodukter, innføre utvidet produsentansvar og opprette et kontaktforum for bransjen.

Regjeringen vil øke gjenvinningen av plastavfall, hindre at det ender opp i naturen og innføre gode tiltak for opprydding der forsøpling likevel skjer.

Strategien bygger på EUs plaststrategi og behovet for en global plastavtale, da ingen land kan løse utfordringen alene.

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister

– Vi trenger en global plastavtale der alle verdens land forplikter seg til å gjennomføre en nasjonal plan for å forhindre utslipp til havet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en artikkel på regjeringen.no.

– Vi må ta de miljøproblemene som plastforurensning skaper på alvor. Regjeringens plaststrategi er et eksempel på hvordan en slik plan kan være.

I det globale markedet fraktes plastprodukter og plastavfall på kryss og tvers av landegrenser, og det er derfor nødvendig med tett internasjonalt samarbeid. Norge jobber sammen med EU for å utvikle mer bærekraftige verdikjeder for plast og å sikre at farlige stoffer tas ut av kretsløpet før plasten gjenvinnes.

Strategien slår fast at det er behov for mer kunnskap om plasten som settes på markedet i Norge og i hvilken grad denne plasten kan materialgjenvinnes.

Regjeringen vil blant annet:
  • Arbeide for å styrke kunnskapen om plast i omløp i samfunnet og om plastprodukter som settes på markedet i Norge.
  • Opprette et kontaktforum for samarbeid mellom aktører i plastbransjen (plastindustri, importører, forhandlere og avfallsaktører) under ledelse av Miljødirektoratet.

Strategien har et eget kapitel om plastemballasje. Der kan man blant annet lese at regjeringen vil styrke ordninger for utvidet produsentansvar i Norge som insentiv til å utvikle varige materialgjennvinnbare produkter som er enklere og billigere å materialgjenvinne.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå produsentansvarsordningen med sikte på å oppgradere og effektivisere den, særlig i lys av de nye ambisiøse målene for materialgjenvinning.

Last ned og les Noregs-plaststrategi

Har du spørsmål?
Emballasjeforeningen svarer gjerne:

mobil: 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
09. des 2021Wbinar om fjerntilkobling til kontrollsystemeneWebinar
09. des 2021Optimeringseminar om emballasje i Sarpsborg - OBS NY DATO!Inspiria
10. mar 2022Generalforsamling i Emballasjeforeningen 10. mars 2022Hotel Continental Oslo
10. mai 2022 - 12. mai 2022Smart Industri 2022Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan