Reduksjon av matsvinn fortsetter i vanskelige tider

Anne -Grethe Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett.

Matsvinnåret 2021 var preget av store svingninger i etterspørselen på grunn av pandemien. Likevel har mye mat blitt reddet i de vanskelige tidene.

 

Gjentatte nedstengninger og gjenåpninger var årsaken til de store svingningene, forklarer Matvett som likevel er imponert over hvor mye mat som ble reddet gjennom alternative salgskanaler eller donasjon til matsenteralene.
– Mange aktører har jobbet ufortrødent vider med matsvinntiltak og bærekraft i vanskelige tider, fastslår Matvett.

Milepæl

Den største milepælen i matsvinnarbeidet i Norge i 2021 var utvilsomt gjennomføringen av første hovedrapportering fra Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, forteller Matvett

Hele  verdikjeden og myndighetene har samarbeidet for å sammenstille resultatene og presentere disse.

Det har også vært bra aktivitet i «KuttMatsvinn Servering» med digitale samlinger og videreutvikling av verktøy og materiell, og i høst har det også vært godt trykk i sosiale medier for å synliggjøre bransjens tiltak og bevisstgjøre forbrukerne på å kaste mindre mat.

Matsvinnet skal halveres
107 bedrifter har tilsluttet seg «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn», for å bidra til å nå halveringsmålet i Norge innen 2030.

Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.I desember 2021 arrangerte partene i avtalen en konferanse for å presentere resultatene og diskutere veien videre.

For første gang er omfanget og mengden matsvinn kartlagt i alle sektorer i verdikjeden for mat. I Norge ble det kastet omtrent 85 kilo spiselig mat per innbygger i 2020. Det innebærer en total reduksjon på cirka ti prosent fra 2015.

Flere sektorer har nådd det første delmålet i Bransjeavtalen som var på 15 prosent reduksjon innen 2020. Det er flere årsaker til at målsetningen totalt ikke er oppnådd, påpeker Matvett.

– For eksempel har forbrukerleddet kun redusert matsvinnet sitt med 6 prosent, To nye sektorer (sjømat og landbruket) har ikke kartlagt matsvinnet sitt før i 2020. Dessuten har pandemien ført til høyere produksjon på matindustrileddet.
– Det er også langt flere bedrifter som rapporterer matsvinndata i 2020 enn i 2015.

14 prosent reduksjon
Aina Stensgård, Norsus, presnterte nye matkastetall på den digitale matsvinnkonferansen i desember 2021.

Nye kartleggingsresultater viser at mengde matsvinn per innbygger fra matbransjen som her inkluderer matindustri, grossist, dagligvare, KBS og servering, er redusert med 14 prosent målt i kg per innbygger fra 2015-2020.

Det  betyr at målet om 15 prosent reduksjon nesten er nådd. Dette tilsvarer en reduksjon i klimaavtrykket på 21 prosent og et redusert økonomisk tap på 22 prosent.

Den siste kartleggingsrapporten fra Matvett, utarbeidet av NORSUS, viser at det ble kastet 400.000 tonn spiselig mat fra matbransjen, undervisnings- og omsorgssektoren og husholdningene i 2020.

Dette tilsvarer cirka 75 kg per innbygger per år og et økonomisk tap på cirka 20 milliarder NOK og 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Tall fra jordbruket og sjømatindustrien er ikke inkludert i denne oversikten. Resultatene blant rapporterende bedrifter er langt bedre enn gjennomsnittet for bransjen samlet.

107 bedrifter har tilsluttet seg Bransjeavtalen og hvert år rapporterer de inn matsvinndata og gjennomførte tiltak til NORSUS/Matvett.
– Bedrifter som engasjerer seg aktivt, som måler og innfører ulike tiltak, oppnår mer bevissthet i organisasjonen og kutter matsvinnet, både i egen virksomhet og hos forbrukerne, fastslår Matvett.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon:  22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i GöteborgSvenska Mässan
26. okt 2022Kjemidagen 2022NTNU Trondheim
10. nov 2022 - 11. nov 2022Emballasjedagene 2022Scandic Park Sandefjord
18. nov 2022Digitalt fagseminar om fossilfri emballasjewebinar
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf