Fra 1. januar 2016 overtar Emballasjeforeningen salget av bannerannonser til medlemsbedrifter som ønsker profilering på våre nye nettsider.

På Emballasjeforeningen.no er det 20 bannerplasser som roterer på forsiden, og 19 av disse er per i dag solgt. Annonsene selges for et år om gangen, men de er ikke bestilt på samme tidspunkt. Det  kan dermed åpne seg muligheter for flere annonsører som vil profilere seg.

Som medlem kan du profilere din bedrift med bannerannonser hos oss.
Som medlem kan du profilere din bedrift med bannerannonser hos oss.

Salget av bannerannonser på nettsidene har vært i ivaretatt av Per Christian Olander etter at han sluttet som direktør i Emballasjeforeningen i 2005. Vi takker ham for hans mangeårige innsats.

Nå overtar vi i administrasjonen selv salget av bannerannonsene, og vi ber medlemsbedrifter som er interesserte i annonsering om å kontakte oss for informasjon om priser og besøkstall, samt hvilke andre annonsemuligheter som finnes på våre nye nettsider.