Global traktat om
sirkulær plastøkonomi?

Europeisk debatt

Friends of Europe arrangerte en nettbasert debatt for å samle representanter fra industri, lovgivende byråer og organisasjoner om å inngå en global plastavtale.

Formålet er å opprette en sirkulær plastøkonomi, hindre handel med plastavfall og stoppe ulovlig dumping av plastavfall.

Debatten går også på utvidet produsentansvar og behovet for et enhetlig marked for plastavfall i EU, Diskusjonene bygger på en rapport fra det europeiske miljøbyrået, en studie fra Zero Waste Europe og en rapport fra Ellen MacArthur Foundation.

 

Debatt om sirkulær plastøkonomi

28. januar 2021 arrangerte organisasjonen Friends of Europe en nettbasert debatt mellom en gruppe med lovgivende byråer og nøkkeleksperter om hvordan man kan oppnå sirkulær plastøkonomi.

Panelet fokuserte blant annet på behovet for å få en langsiktig løsning på plastproblemet, hva EUs Circular Economy Action Plan kan bidra med og hva som må skje for at resirkulert plast skal kunne konkurrere med markedet for jomfruelig plast.

I panelet satt administrerende direktør for det europeiske miljørådet (EEA), Hans Buryninckx, lederen for New Plastics Economy Initiative i Ellen MacArthur Foundation, Sander Defruyt, nestlederen i Cabinet of Executive Vice President of the European Commission, Sarah Nelen, samt Maria Spyrarki, medlem i EU-parlamentet.

 

Ønsker å bruke finansielle verktøy

Diskusjonen ble holdt i lys av den nye rapporten fra det europeiske miljørådet som foreslår å kombinere de tre strategiene for smartere bruk, økt sirkularitet og fornybare materialer for å skape sirkulær plastøkonomi.

Maria Spyraki, medlem i EU-parlamentet

Parlamentsmedlemmet Maria Spyraki var kritisk til at EU ikke bruker nok finansielle verktøy tik å støtte utviklingen av avfallssektoren. Hun mener også at det er viktig å engasjere og lære opp et større publikum for å øke forbrukernes bevissthet.

Hun anbefalte også å oppdatere og overvåke eksisterende EU-regler og bruke Basel-konvensjonen som en suksessrik mekanisme for å forhindre plasteksport til land utenom EU.

I en fersk studie advarer organisasjonen Zero Waste Europe (ZWE) om konsekvensene av å forby lovlig eksport mellom EU-landene vil føre til at avfallsdumping i EU vil øke. Dumping kan forekomme for å unngå kostnader og er mulig fordi enkelte land har svak håndheving av regelverket.

Forfatterne av studiet mener at fokuset bør være på behovet for en robust lovgivning og tiltak som kan motvirke ulovlige aktiviteter i fremtiden. De påpeker også at lav pris på jomfruelig plast er en driver for illegal handel med plastavfall.

 

Utvidet produsentansvar (EPR)

Sander Defruyt i Ellen MacArthur Foundation kommenterte at en global traktat for plast vil være en glimrende mulighet for å peke ut en felles internasjonal retning for denne saken. Den kan inneholde elementer som utvidet produsentansvar (EPR), der produsenter må betale for avfallsbehandling og henting av produktene.

– Det er et økonomisk gap på 30 milliarder dollar, fastslo Defruyt og argumenterte for at resirkulert plast ikke vil kunne konkurrere med jomfruelig plast uten utvidet produsentansvar.

David Carrol fra handelsorganisasjonen Plastics Europe er enig i at EPR er et verktøy som kan lukke gapet. Han sier at industrien støtter initiativet om en global plastavtale, men de også ser et behov for å samordne EUs markedet for plast og plastavfall.

På spørsmål om hva forbudet mot engangsplast vil føre til, viste Sarah Nelen fra EU-Kommisjonen til de kommende målene i Circular Economy Action Plan. Hun bemerket at direktivet for engangsplast ikke bare er det «synlige påbudet», men også en videre tilnærming til design og merkekrav for å ta tak i problemet med mikroplast, reduksjonsmål for plast og innlemming av EPR.

– Det finnes lovgivning for endepunktet for eksempelvis plastemballasje, men vi vil gjøre mer. Vi skal ikke resirkulere oss selv ut av problemet.

 

Systemproblemene vil trenge en systematisk løsning
Sander Defruyt, Ellen MacArthur Foundation.

– Vi trenger å tenke nytt om hva slags plast vi trenger på markedet i første omgang, Vi må fjerne alt som er unødvendig og innovere de materialene vi trenger, slik at vi kan holde dem i en resirkuleringssløyfe og at de ikke lekker til miljøet eller ender på deponi.
– Vi trenger også å fokusere mer på design, da bedre design har mye større virkning enn å inkludere mer resirkulert innhold, sa han.

I den nye rapporten fra Ellen MacArthur Foundation er fem universelle mål fra sirkulærøkonomi satt opp. Disse målene er ment å løse globale nøkkelutfordringer som klimaforandringer, tap av biologisk mangfold og forurensning. Rapporten gir råd om hvordan man kan implementere konseptene for sirkulær økonomi.

Kilde: Food Packaging Forum

De fem målene er:
1. Stimulere design for sirkulær økonomi
2. Håndtere ressurser for å bevare verdien
3. Få økonomien til å virke
4. Investere i innovasjon, infrastruktur og ferdigheter
5. Samarbeide om systemforandring.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021Innovasjon- og optimeringsseminar i OsloThon Hotel Vika atrium
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan