Hva: Webinar om åpenhetsloven
Hvor: Microsoft Teams
Når: 30. mai kl. 10:00 – 11:15
Påmelding: Her

 

Program:

Kl. 10:00 – 10:15
Introduksjon til arbeidet med oppfyllelse av åpenhetsloven
v/ NHO, Andreas Pihlstrøm, advokat

Kl. 10:15 – 10:30
Slik gjør vi det hos Raja
v/ Ingunn Kristiansen, Marketing Manager

Kl. 10:30 – 10:45
Slik gjør vi det hos Stenqvist Norge AS
Ronny Andersen, Salgssjef

Kl. 10:45 – 11:00
Slik gjør vi det hos Glomma Papp AS
v/ Mike Off, Bærekraftansvarlig/HMS-koordinator

Kl. 11:00 – 11:15

Kommentarer/spørsmål

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Fra 30. juni i år er alle store og mellomstore selskaper pålagt å rapportere på kravene i åpenhetsloven.

Lovens formål er å identifisere, synliggjøre og forbedre kritikkverdige forhold i næringslivets verdikjeder. Dette kan være forhold som går på akkord med menneskerettighetene, korrupsjon og miljømessige forhold.

Bedrifter skal kunne svare på spørsmål om sine underleverandører med frist på 3 uker.

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt, og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse skal redegjøres for i en rapport, som senest skal offentliggjøres 30. juni 2023.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
19. okt 2023Heldagskurs om fleksibel emballasje
09. nov 2023 - 10. nov 2023Emballasjedagene 2023Scandic Park Hotell