Høring om forslag til endringer i
regelverk for emballasje

Høringsfrist: 28. april 2021

Miljødirektoratet opplyser at høring av forslag til endringer i regelverket for emballasje ligger på Miljødirektoratets nettsider med svarfrist 28. april 2021.

 

Endringene innebærer krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes. Kassert treemballasje må i større grad repareres for ombruk eller materialgjenvinnes.

 

I tillegg foreslås endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv. Kravene skal sikre at Norge overholder EUs bindende krav for materialgjenvinning av emballasjeavfall.

 

Miljødirektoratet foreslår også enkelte endringer som følge av deres erfaringer med produsentansvarsordningene, blant annet at godkjente returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister.

 

Videre foreslår de en tydeliggjøring av plikten til medlemskap i godkjent returselskap, og hører to ulike alternativer A og B for dette. Miljødirektoratet ønsker høringsinnspill om hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig.

 

På Miljødirektoratets nettside finner du forslag til forskrift, høringsnotat og konsekvensutredning. På samme nettside finner du også en nærmere beskrivelse av forslaget og redegjørelse for konsekvensene.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon:+47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
11. mai 2021Alt du trenger å vite om krav til emballasje i EUWebinar
14. mai 2021 - 04. jun 2021WPO og WDO inviterer til World Design ChallengeVirtuell konkurranse
26. mai 2021Digitalt heldagskurs om matkontaktmaterialerWebinar på Teams
19. okt 2021KjemidagenNTNU
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan