Høring om forslag til endringer i
regelverk for emballasje

Høringsfrist: 28. april 2021

Miljødirektoratet opplyser at høring av forslag til endringer i regelverket for emballasje ligger på Miljødirektoratets nettsider med svarfrist 28. april 2021.

 

Endringene innebærer krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes. Kassert treemballasje må i større grad repareres for ombruk eller materialgjenvinnes.

 

I tillegg foreslås endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i tråd med EUs reviderte emballasjedirektiv. Kravene skal sikre at Norge overholder EUs bindende krav for materialgjenvinning av emballasjeavfall.

 

Miljødirektoratet foreslår også enkelte endringer som følge av deres erfaringer med produsentansvarsordningene, blant annet at godkjente returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister.

 

Videre foreslår de en tydeliggjøring av plikten til medlemskap i godkjent returselskap, og hører to ulike alternativer A og B for dette. Miljødirektoratet ønsker høringsinnspill om hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig.

 

På Miljødirektoratets nettside finner du forslag til forskrift, høringsnotat og konsekvensutredning. På samme nettside finner du også en nærmere beskrivelse av forslaget og redegjørelse for konsekvensene.

Lurer du på noe?
Emballasjeforeningen svarer gjerne på spørsmål:

Telefon:+47 22 12 17 60
epost: post@emballasjeforeningen.no

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
22. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i TrondheimQuality Hotel Augustin
23. sep 2021Seminar om emballasjeoptimering i BergenGrand Hotel Terminus
28. sep 2021Innovasjon- og optimeringsseminar i OsloThon Hotel Vika atrium
28. sep 2021 - 30. sep 2021FachPack 28.-30. september, NürnbergNürnberg
19. okt 2021KjemidagenInstitutt for kjemisk prosessteknologi
25. okt 2021 - 27. okt 2021Oppstart Emballasjeskolen klasse 51Fredrikstad
11. nov 2021 - 12. nov 2021Emballasjedagene 2021Scandic Park Sandefjord
10. mai 2022 - 12. mai 2022SMART industriNorges Varemesse
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i Göteborg utsettes til 2022Svenska Mässan