Felles møte om Veikart for sirkulær plastemballasje

 

Hold av 1. september for felles møte om Veikartet fra 2019. Hvor langt har vi kommet og hva gjenstår for å nå klimamålene?

 

Under Arendalsuka i 2019 overleverte Forum for sirkulær plastemballasje Veikartet til daværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Veikartet viser hvordan plastemballasje og -håndtering kan bidra til å nå Norges og EUs klima- og gjenvinningsmål for 2025 og 2030.

1. september inviterer Emballasjeforeningen, Forum for sirkulær plastemballasje, Emballasjeforsk og Circular Packaging Cluster til heldagsmøte og workshop om Veikartet og utviklingen på feltet siden det ble lansert.

Hvor langt er vi kommet, og enda viktigere: hva må til for å lykkes videre?

Programmet byr på en gjennomgang av Veikartets hovedpunkter, en innledende analyse fra årene 2019-2022, refleksjoner fra ledende ressurspersoner og en felles evaluering/workshop.

Sted kommer så fort det er fastlagt. Sett av dagen allerede nå.

Påmelding til møte om Veikart for Sirkulær Plastemballasje.

Emballasjeforsk arbeider for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning og utvikling. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter skal vi bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne.

Forum for sirkulær plastemballasje arbeider med å iverksette de tiltakene som ble foreslått i veikartet fra 2019.

Circular Packaging Cluster arbeider for å lage verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje gjennom et klyngenettverk bestående av næringsliv, gründere, bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Annonser:

Kommende kurs og arrangement

DatoTittelSted
01. sep 2022Felles medlemsmøte for Forum for sirkulær plastemballasje og Circular Packaging Cluster
12. sep 2022 - 14. sep 2022Oppstart Emballasjeskolen klasse 52Fredrikstad
12. sep 2022 - 14. sep 20222nd Circul-a-blity ConferenceHybrid
04. okt 2022 - 07. okt 2022Scanpack i GöteborgSvenska Mässan
26. okt 2022Kjemidagen 2022NTNU Trondheim
10. nov 2022 - 11. nov 2022Emballasjedagene 2022Scandic Park Sandefjord
18. nov 2022Digitalt fagseminar om fossilfri emballasjewebinar
14. feb 2023 - 16. feb 2023Holdbar-messen arrangeres 14.-16. februar 2023Norges Varemesse (Nova Spektrum)
04. mai 2023 - 10. mai 2023Interpack 2023Messe Düsseldorf